Продаја

У понуди имамо све врсте скела:

-Рамовска скела

-Модуларна скела

-Цеваста скела

-Платформна скела

-Висећа скела

-Конзолна скела

-Покретна скела

-Пасажна скела

-Грађевинска скела

-Фасадерска скела

Као и све основне, додатне, специјалне и универзалне делове за скеле, као што су:

-Комплет рамовску брзомонтажну скелу лакирану или поцинковану

-Стопе за скеле (фиксне и штелујуће)

-Штелујће рамове

-Полу рамове

-Стандардне рамове 2м

-Специјалне рамове за терасе, кровове и симс рамове

-Двоструке (дупле) ограде од 72 цм до 3м душине

-Штелујуће (дупле) ОГРАДЕ за скелу од 1.5м до 3м

-Универзалне чеоне ограде (мале завршне ограде за скелу) 0,6м до 1м

-Завршне стубове (носаче ограда)од 1 до 2м за последњу етажу на скели

-Дрвено-Метална газишта за скеле 60цм ширине, дужине од 72 до 3м

-Алуминиумска (масивна) газишта за скеле 60цм ширине, дужине од 72 до 3м

-Метална (перфорирана) газишта ширине 30цм, дужине 0,72-3м

-Пролазна газишта (газишта са отвором и мердевинама) Алуминиумска или дрвена.

-Фосне за скелу (скеле) дебљине 5цм, ширине 20-30цм, дужине 1м-6м.

-Парапет даске 0,15м, дужине 0.72 до 3м (за заштиту од пада, предмета са газишта скеле)

-Око вијак (скеларски вијак)

-Анкер (везач за скелу) од 0.3 до 3м дужине

-Типлове за анкерисање скеле фи14 – фи16мм

-Фиксне спојнице (Жабице) за скеле фи 48.3мм

-Окретне (кружне) спојнице/Жабице за скелу фи 48.3мм

-Специјалне спојнице за спајање (настављање) цеви фи48.3мм

-Полу спојнице за скелу фи 48.3мм

-Наставке за спајање (настављање) цеви за скеле фи 48.3мм

-Цеви за скеле фи 48.3мм црне, лакиране или поцинковане од 1м до 6м дужине

-Штелујући подупирачи за скелу

-Осигурачи за скелу

-Штелујући носачи газишта за међу етаже

-Конзола (винкла) за проширење, избацивање-скретање скеле 0,6м

-Зидна конзола, за висећу скелу од 0.9м до 1.2м

-Носач-греда за висећу скелу 100х100мм

-Трегер за пасажну скелеу (скелу за тротоаре) од 1.5м до 2м 

-Стуб за пасажну скелу (пролазну скелу за тротоаре) 3м

-Универзалне мердевине за скелу 1.7м 

-Т вијак  шрафови скеларски са матицама

-Кључ за монтажу скеле, скеларски кључ.

-Специјални наставак за шрафилицу за забртање око вијака (анкера) за скелу.

-Грађевинске козе и платформе

-Платформне скеле

-Висеће скеле

-Скеле (ограде)за заштиту од пада на градилишту ца тераса, степеништа, плоча. . .

-Скеле за заштиту од пада са крова

-Штелујући носачи трегера и греда за шаловање плоча (ха трегера, Жутих греда)

-Покретне скеле

-Точкове за скеле

-Мреже за скеле (скелско платно)

-Сигурносне мреше за скеле (за заштиту од пада)

Такође пружамо услуге: Пројектовања, Транспорта, Монтаже, Демонтаже и инзнајмљивања свих врста скела, на територији целе Србије и у Иностранству.

За све остале информације вам стојимо на располагању и радујемо се вашем позиву

Соко Скеле Тим

062 33 33 55
info@sokoskele.rs